Strona główna

Aktualności, strona 1 z 2

Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa pompowni ścieków CSP „A” w Celestynowie, na dz. nr ew. 254”

Utworzono: 11.06.2024

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, iż ogłosiła postępowanie na wybór wykonawcy „Rozbiórki istniejącego budynku oraz budowy pompowni ścieków CSP „A” w Celestynowie, na dz. nr ew. 254”

Termin składania ofert upływa w dniu 01.07.2024 r. godz. 10:00

Nabór na wolne stanowisko

Utworzono: 07.06.2024

Dyrektor Gospodarki Komunalnej w Celestynowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w zakładzie budżetowym Gospodarka Komunalna w Celestynowie, ul. Regucka 5.

Określenie stanowiska:

Inspektor ds. eksploatacyjno-technicznych

Miejsce i termin złożenia dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 17.06.2024  r. włącznie do godziny 15:30. ​

Nabór na wolne stanowisko

Utworzono: 27.05.2024

Dyrektor Gospodarki Komunalnej w Celestynowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy w zakładzie budżetowym Gospodarka Komunalna w Celestynowie, ul. Regucka 5.

Określenie stanowiska: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ponowna prośba o ograniczenie zużycia wody

Utworzono: 24.05.2024

Szanowni Państwo,

ponawiamy apel o ograniczenie zużycia wody do podlewania ogrodów, trawników i celów innych niż socjalno-bytowe.

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrów, apelujemy do mieszkańców Gminy i właścicieli działek rekreacyjnych,  o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej.

Prosimy o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów spożywczych i socjalnych oraz ograniczenie używania wody do podlewania trawników, ogrodów, mycia samochodów.

Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej w szczególności mieszkańcom miejscowości: Ostrów, Ostrowik, Jatne, Dyzin.

Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Dotyczy odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Utworzono: 22.05.2024

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, iż zgodnie z art. 9 ust .1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 537 z późn. zm.) zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej: LASEK

Utworzono: 09.05.2024

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej mogą już podłączać się mieszkańcy, posiadający uzgodnione projekty przyłączy kanalizacyjnych,  których posesje są zlokalizowane w miejscowości LASEK z wyjątkiem:

rejonu Lasek -Skarbonka dotyczącego numerów posesji Lasek 9,11,13,15  oraz numerów od 56 do 66

Prośba o ograniczenie zużycia wody

Utworzono: 07.05.2024

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrów, apelujemy do mieszkańców Gminy i właścicieli działek rekreacyjnych,  o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej.

Prosimy o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów spożywczych i socjalnych oraz ograniczenie używania wody do podlewania trawników, ogrodów, mycia samochodów.

Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej w szczególności mieszkańcom miejscowości: Ostrów, Ostrowik, Jatne, Dyzin.

Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej: ul. Partyzantów w Celestynowie

Utworzono: 24.04.2024

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że mieszkańcy, których posesje są zlokalizowane wzdłuż ul. Partyzantów w Celestynowie, posiadający uzgodnione projekty przyłączy kanalizacyjnych,  mogą już podłączać się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Mieszkańcy, którzy nie posiadają jeszcze uzgodnionego projektu przyłącza kanalizacyjnego proszeni są o zgłoszenie się do siedziby Gospodarki Komunalnej w Celestynowie ul. Regucka 5, celem złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia posesji do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

GLINA - działają już wszystkie pompownie ścieków

Utworzono: 27.03.2024

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że uruchomione zostały już wszystkie strefowe pompownie ścieków w miejscowości Glina

W związku z powyższym do nowej sieci kanalizacji sanitarnej mogą już podłączać się mieszkańcy, posiadający uzgodnione projekty przyłączy kanalizacyjnych,  których posesje są zlokalizowane w miejscowości Glina, przy ul. Lubelskiej, Otwockiej, Długiej i Polnej.

DĄBRÓWKA I STARA WIEŚ - działają już wszystkie pompownie ścieków

Utworzono: 18.03.2024

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że uruchomione zostały już wszystkie strefowe pompownie ścieków w miejscowościach Dąbrówka i Stara Wieś

W związku z powyższym do nowej sieci kanalizacji sanitarnej mogą już podłączać się kolejni mieszkańcy, posiadający uzgodnione projekty przyłączy kanalizacyjnych,  których posesje są zlokalizowane w miejscowościach Dąbrówka i Stara Wieś.

Nabór na wolne stanowisko

Utworzono: 14.03.2024

Dyrektor Gospodarki Komunalnej w Celestynowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy w zakładzie budżetowym Gospodarka Komunalna w Celestynowie, ul. Regucka 5.

Określenie stanowiska: Inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie

Utworzono: 29.02.2024

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że na Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie prowadzone będą prace w ramach inwestycji pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ostrów w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą zadania jest firma Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Realizacja zadania potrwa od marca do końca czerwca 2024 roku.

Koszt inwestycji wynosi 3.922.470,00 zł brutto,

w tym Gmina Celestynów pozyskała dofinansowanie w wysokości 3 milionów złotych.

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Utworzono: 12.12.2023

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 13 grudnia 2023 roku obowiązuje nowa  taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Utworzono: 30.11.2023

Apel do mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej

Wobec powtarzających się w ostatnim czasie awarii sieci kanalizacji sanitarnej, ponownie

przypominamy czego NIE WOLNO wrzucać do toalety.

Sieć kanalizacyjna jest zaprojektowana tak, aby przyjmować jedynie ścieki z Państwa domów, nieczystości sanitarne i papier toaletowy.

Dlatego też przestrzegamy i gorąco apelujemy, by nie wrzucać do toalet :