Strona główna

Aktualności

Przerwa w dostawie wody: Pogorzel

Utworzono: 20.05.2022

Zdjęcie przedstawiające kran, z którego kapie woda

 

GOSPODARKA KOMUNALNA W CELESTYNOWIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z AWARIĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ

W MIEJSCOWOŚCI POGORZEL

NASTĄPIŁA PRZERWA W DOSTAWIE WODY.
SZACOWANY TERMIN WZNOWIENIA DOSTAWY WODY
– GODZ. 18.00 (20.05.2022)

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Wyjaśnienia dotyczące wprowadzonej miesięcznej opłaty abonamentowej

Utworzono: 19.05.2022

W związku ze zgłaszanymi przez odbiorców usług wątpliwościami dotyczącymi wprowadzenia przez przedsiębiorstwo opłaty abonamentowej do taryfy stanowiącej podstawę rozliczeń należności za dostarczoną wodę i przyjęte do oczyszczenia ścieki, Gospodarka Komunalna w Celestynowie wyjaśnia, że opłata abonamentowa nie jest „opłatą za wodomierz”, ani też nie stanowi rekompensaty z tytułu kosztów nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza, lecz jest elementem taryfy, tak samo, jak cena jednostkowa za 1m3 dostarczonej wody i 1m3 przyjętych do oczyszczenia ścieków.

Przypomnienie o możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej w Celestynowie (ul. Radzińska, Krótka, Podleśna, Różana)

Utworzono: 10.05.2022

Informujemy wszystkich mieszkańców miejscowości Celestynów, których posesje zlokalizowane są wzdłuż ulic: Radzińskiej, Krótkiej, Podleśnej, Różanej, gdzie została wybudowana nowa sieć kanalizacji sanitarnej, by zgłaszali się do siedziby Gospodarki Komunalnej w Celestynowie ul. Regucka 5, celem złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCÓW 2022

Utworzono: 10.05.2022

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku

zaprasza na

EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCÓW 2022

w dniach 17-18 maja 2022 r. w godz. 10:00-13:00

w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury

ul. Poniatowskiego 10

Zaczynają się konsultacje społeczne nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Utworzono: 10.05.2022

Komunikat o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia w miejscowości ZABIEŻKI

Utworzono: 04.05.2022

Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Celestynów, ul. E. Orzeszkowej

Utworzono: 04.05.2022

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Celestynów, ul. E. Orzeszkowej (włączenie w ul. Zwycięzców, zakończenie sieci na wysokości dz. nr ew. 1046/2)

Termin składania ofert upływa w dniu 19.05.2022 r. godz. 10:00

Budowa przyłącza kanalizacji podciśnieniowej wraz ze studnią zaworową do dz. nr ew. 535 w miejscowości Glina

Utworzono: 04.05.2022

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Budowa przyłącza kanalizacji podciśnieniowej wraz ze studnią zaworową do dz. nr ew. 535 w miejscowości Glina

Termin składania ofert upływa w dniu 19.05.2022 r. godz. 09:00

Ostatnie pożegnanie

Utworzono: 22.04.2022

Ostatnie pożegnanie

Św. P. Bogdana Laskusa

 

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami.

Z ogromnym bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 19 kwietnia 2022 r. Śp. Bogdana Laskusa.

Odejście osoby, która tak wiele lat pracowała na rzecz mieszkańców naszej gminy napawa nas wielkim żalem. Pan Bogdan Laskus prowadził własną firmę i był związany z  Gospodarką Komunalną w Celestynowie  od początku jej powstania, tj. od roku 2004.

Zapamietamy go jako sumiennego wykonawcę-konserwatora, osobę oddaną pracy i zawsze pomocną, człowieka pełnego życzliwości dla innych ludzi.

"Ciążko wyrazić ból słowami po Kimś z Kim zrobiło się tak wiele."

Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.

Kondolencje składają Dyrektor wraz z pracownikami Gospodarki Komunalnej w Celestynowie

Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowik, dz. nr ew.328/7

Utworzono: 22.04.2022

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowik dz. nr ew. 328/7

Termin skadania ofert upływa w dniu 11.05.2022 r. godz. 10:00

Dokumentacja postępowania znajduje się na Platformie Przetargowej Gminy Celestynów pod adresem:

https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pogorzel, ul. Sportowa (na odcinku od dz. nr ew. 1355 do ul. Głównej)

Utworzono: 13.04.2022

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pogorzel, ul. Sportowa (na odcinku od dz. nr ew. 1355 do ul. Głównej)

Dokumentacja postępowania znajduje się na Platformie Przetargowej Gminy Celestynów pod adresem:

https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Utworzono: 24.03.2022

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, iż w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy od dnia 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się sukcesywna kontrola posesji pod względem poprawnego korzystania z przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz zakazu wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Osoby dokonujące kontroli będą posiadać identyfikatory oraz upoważnienie do wejścia na teren posesji w celu wykonania kontroli.

Obowiązujące prawo nakłada na właścicieli posesji obowiązek zagospodarowania wód deszczowych tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

W przypadku stwierdzenia nieświadomego lub umyślnego skierowania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej w trakcie kontroli, niezwłocznie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Osobom wprowadzającym ścieki opadowe lub wody drenażowe do systemu gminnej kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Mając na uwadze powyższe GK w Celestynowie apeluje i wzywa właścicieli posesji, z których ścieki opadowe lub wody drenażowe odprowadzane są do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, do natychmiastowego dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.

 

 

 

Jubileusz Gminy Celestynów

Utworzono: 14.03.2022

 

 

W roku 2022 nasza Gmina Celestynów obchodzi Jubileusz 70-lecia istnienia.