Pracownicy

DYREKTOR ZAKŁADU
Lucyna Komorowska

Dyrektor Gospodarki Komunalnej

lkomorowska@komunalna.pl

tel. 22 789 70 52 wew. 7

 

PION TECHNICZNY
Robert Korpysz

Kierownik działu eksploatacyjno-technicznego

rkorpysz@komunalna.pl

tel. 22 789 70 52 wew. 1
kom. 603 116 134


Rafał Florak

Inspektor ds. eksploatacyjno-technicznych

rflorak@komunalna.pl

tel. 22 789 70 52 wew. 1
kom. 453 036 330


Marta Stępnicka

Inspektor ds. technicznych

mstepnicka@komunalna.pl

tel. 22 789 70 52 wew. 2
kom. 601 392 700


      Małgorzata Zakrzewska

         rozliczenia z tyt. dostawy wody i odprowadzania ścieków

mzakrzewska@komunalna.pl

tel. 22 789 70 52 wew. 2
kom. 507 811 450

    

       Katarzyna Grzanka

Inspektor ds. zamówień publicznych i rozliczeń inwestycji

kgrzanka@komunalna.pl

tel. 22 789 70 52 wew. 4
kom. 605 110 776


Damian Kamiński

Konserwator / Inkasent

kom. 609 583 636


Przemysław Bielicki

Inkasent

kom. 609 583 553


Paweł Sadowski

Inkasent

kom. 609 584 343

 

PION KSIĘGOWO-ADMINISTRACYJNY
Bożena Rosłaniec

Główny księgowy

broslaniec@komunalna.pl

tel. 22 789 70 52 wew. 5
kom. 607 072 990


Magdalena Gruza

Inspektor ds. finansowo - pracowniczych i administracyjnych

Obsługa sekretariatu

gospodarka.kom@celestynow.pl

tel. 22 789 70 52 wew. 7
kom. 607 072 411


Magda Rojek

Inspektor ds. finansowo - pracowniczych

Inspektor ds. księgowo - finansowych

mrojek@komunalna.pl

tel. 22 789 70 52 wew. 6
kom. 603 116 187

 

PION KOMUNALNY
Dorota Łasak

Inspektor ds. gospodarki lokalami

Inspektor ds. administracyjnych

dwirtek@komunalna.pl

tel. 22 789 70 52 wew. 3
kom. 573 317 579