ZGŁOŚ AWARIĘ

WODOCIĄGI
Obrazek przedstawiający wodociągi

Glina, Dąbrówka, Pogorzel Warszawska, Ostrów, Ostrowik, Jatne, Dyzin,

Celestynów, Stara Wieś, Lasek, Regut, Tabor, Podbiel, Ponurzyca, Zabieżki

Stanisław Celiński

tel. 602 468 728

 


KANALIZACJA

Obrazek przedstawiający ścieki

 

Centralna Stacja Podciśnieniowa i Tłoczna "A" w miejscowości Celestynów przy
ul. Obrońców Pokoju wraz z siecią podciśnieniową, tłoczną i grawitacyjną

Centralna Stacja Podciśnieniowa i Tłoczna "B" w miejscowości Celestynów przy
ul. Św. Kazimierza wraz z siecią podciśnieniową, tłoczną i grawitacyjną

Robert Maleszewski

tel. 724 191 539

 

Centralna Stacja Podciśnieniowa i Tłoczna "E" w miejscowości Glina przy
ul. Wilczej wraz z siecią podciśnieniową, tłoczną i grawitacyjną

Robert Ryfka

tel. 511 229 265

 

Centralna Stacja Podciśnieniowa i Tłoczna "F" w miejscowości Pogorzel przy
ul. Głownej wraz z siecią podciśnieniową, tłoczną i grawitacyjną

Artur Górecki

tel. 789 027 259