Stacje Uzdatniania Wody

Gospodarka Komunalna w Celestynowie eksploatuje trzy stacje uzdatniania wody:


I. Stacja Uzdatniania Wody w Celestynowie

eksploatowana od 1988 r, pobór wody z czterech studni głębinowych (3 pracujące + 1 rezerwowa), wydajność stacji około 80 m3/h.

Do stacji w Celestynowie podłączona jest sieć wodociągowa w miejscowościach:
 • Celestynów,
 • Dąbrówka,
 • Stara Wieś,
 • Lasek,
 • Regut,
 • Podbiel,
 • Tabor
 • Ponurzyca

II. Stacja Uzdatniania Wody w Glinie

eksploatowana od 1987 r, pobór wody z dwóch studni głębinowych (1 pracująca + 1 rezerwowa), wydajność stacji około 18 m3/h.

Do stacji w Glinie podłączona jest sieć wodociągowa w miejscowościach:
 • Glina,
 • Pogorzel

III. Stacja Uzdatniania Wody w Ostrowiu

eksploatowana od 1998r, pobór wody z dwóch studni głębinowych (1 pracująca + 1 rezerwowa), wydajność stacji około 25 m3/h.

Do stacji w Ostrowiu podłączona jest sieć wodociągowa w miejscowościach:
 • Jatne,
 • Ostrów,
 • Ostrowik,
 • Dyzin

IV. Miejscowość Zabieżki

zaopatrywana jest w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody Bocian w Kołbieli.