Mieszkania

Sprawy z zakresu zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w Gospodarce Komunalnej prowadzi:

Dorota Łasak

Inspektor ds. gospodarki lokalami, Inspektor ds. administracyjnych

dwirtek@komunalna.pl

tel. 22 789 70 52 wew. 111
kom. 573 317 579

Zakres zadań: zawieranie umów najmu, rejestracja kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem mieszkaniami komunalnymi, naliczanie opłat za najem lokali, rozliczanie należności z w/w tytułów, windykacja należności.

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy odbywa się w oparciu o zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Celestynów nr 250/21 z dnia 25.03.2021 r. "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Celestynów na lata 2021-2025" oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zamianie Kodeksu cywilnego.

Przydział mieszkań komunalnych odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zamianie Kodeksu cywilnego oraz o zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Celestynów nr 95/15 z dnia 28.10.2015 r. "Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy".

LOKALE MIESZKALNE ZARZĄDZANE PRZEZ GOSPODARKĘ KOMUNALNĄ