Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o prowadzonych postępowaniach o udzieleniu zamówienia publicznego na bieżąco zamieszczane są w aktualnościach na naszej stronie internetowej.

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł zamieszczane są na stronie BIP.

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 130 000 zł prowadzone są na platformie przetargowej Gminy Celestynów.