Nowe taryfy za wodę i ścieki

Utworzono dnia 12.12.2023

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 13 grudnia 2023 roku obowiązuje nowa  taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Podstawą prawną wprowadzenia taryfy jest decyzja nr: WA.RZT.70.118.2023/5 z dn. 14.11.2023 r.  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wydana przez Dyrektora RZGW Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, publikowana w dniu 05.12.2023 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Taryfy zatwierdzone zostały na okres 3 lat. Ceny i stawki opłat podane są dla kolejnych dwunastomiesięcznych okresów następujących po sobie.

 

Obowiązują one w terminach:

1- 12 m-ce:  od 13.12.2023 r. – 12.12.2024 r.

13-24 m-ce: od 13.12.2024 r. – 12.12.2025 r.

25-36 m-ce: od 13.12.2025 r. – 12.12.2026 r.

ZAŁĄCZNIKI