Strona główna

Aktualności, strona 1 z 2

Przerwa w dostawie wody w dniu 17.07.2024

Utworzono: 16.07.2024

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że z powodu wymiany zasuw

w miejscowosci Zabiezki ul. Żurawinowa i Akacjowa

nastąpi przerwa w dostawie wody  w godzinach 9-17.

Za utrudnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT WS. DYSTRYBUCJI WODY BUTELKOWEJ !!!

Utworzono: 12.07.2024

Gospodarka Komunalna w Celestynowie uprzejmie informuje mieszkańców miejscowości Ostrów i Ostrowik, że w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie, ul. Kościelna 1,  jest możliwość odbioru wody butelkowej pitnej.

Punkt osobistego odbioru wody wyznaczono pod wiatą na terenie Szkoły.

Prosimy o powiadomienie wszystkich zainteresowanych i upowszechnienie tej wiadomości.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Regut, ul. Modrzewiowa

Utworzono: 10.07.2024

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, iż ogłosiła postępowanie na wybór wykonawcy "Budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Regut, ul. Modrzewiowa”

Termin składania ofert upływa w dniu 25.07.2024 r. godz. 10:00

Budowa studni zaworowych na terenie Gminy Celestynów

Utworzono: 04.07.2024

Zapytanie ofertowe nr ZP/ 27 /2024 z dnia 04.07.2024 r. na Budowę studni zaworowych na terenie Gminy Celestynów

Część I - Budowa studni zaworowej w miejscowości Celestynów, dz. nr ew. 577/1, obręb 1, gm. Celestynów.

Część II - Budowa studni zaworowej w miejscowości Pogorzel, dz. nr ew. 646, obręb 10, gm. Celestynów.

Część III - Budowa studni zaworowej w miejscowości Glina, dz. nr ew. 369, obręb 4, gm. Celestynów.

Termin składania ofert upływa w dniu 11.07.2024 r. godz. 10:00

Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa pompowni ścieków CSP „A” w Celestynowie, na dz. nr ew. 254

Utworzono: 03.07.2024

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, iż ogłosiła postępowanie na wybór wykonawcy „Rozbiórki istniejącego budynku oraz budowy pompowni ścieków CSP „A” w Celestynowie, na dz. nr ew. 254”

Termin składania ofert upływa w dniu 19.07.2024 r. godz. 10:00

 

Modernizacja technologii Stacji Uzdatniania Wody w Glinie

Utworzono: 28.06.2024

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, iż ogłosiła postępowanie na wybór wykonawcy "„Modernizacj technologii Stacji Uzdatniania Wody w Glinie"

Termin składania ofert upływa w dniu 17.07.2024 r. godz. 10:00

Nabór na wolne stanowisko

Utworzono: 27.05.2024

Dyrektor Gospodarki Komunalnej w Celestynowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy w zakładzie budżetowym Gospodarka Komunalna w Celestynowie, ul. Regucka 5.

Określenie stanowiska: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ponowna prośba o ograniczenie zużycia wody

Utworzono: 24.05.2024

Szanowni Państwo,

ponawiamy apel o ograniczenie zużycia wody do podlewania ogrodów, trawników i celów innych niż socjalno-bytowe.

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrów, apelujemy do mieszkańców Gminy i właścicieli działek rekreacyjnych,  o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej.

Prosimy o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów spożywczych i socjalnych oraz ograniczenie używania wody do podlewania trawników, ogrodów, mycia samochodów.

Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej w szczególności mieszkańcom miejscowości: Ostrów, Ostrowik, Jatne, Dyzin.

Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Dotyczy odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Utworzono: 22.05.2024

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, iż zgodnie z art. 9 ust .1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 537 z późn. zm.) zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej: LASEK

Utworzono: 09.05.2024

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej mogą już podłączać się mieszkańcy, posiadający uzgodnione projekty przyłączy kanalizacyjnych,  których posesje są zlokalizowane w miejscowości LASEK z wyjątkiem:

rejonu Lasek -Skarbonka dotyczącego numerów posesji Lasek 9,11,13,15  oraz numerów od 56 do 66

Prośba o ograniczenie zużycia wody

Utworzono: 07.05.2024

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrów, apelujemy do mieszkańców Gminy i właścicieli działek rekreacyjnych,  o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej.

Prosimy o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów spożywczych i socjalnych oraz ograniczenie używania wody do podlewania trawników, ogrodów, mycia samochodów.

Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej w szczególności mieszkańcom miejscowości: Ostrów, Ostrowik, Jatne, Dyzin.

Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej: ul. Partyzantów w Celestynowie

Utworzono: 24.04.2024

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że mieszkańcy, których posesje są zlokalizowane wzdłuż ul. Partyzantów w Celestynowie, posiadający uzgodnione projekty przyłączy kanalizacyjnych,  mogą już podłączać się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Mieszkańcy, którzy nie posiadają jeszcze uzgodnionego projektu przyłącza kanalizacyjnego proszeni są o zgłoszenie się do siedziby Gospodarki Komunalnej w Celestynowie ul. Regucka 5, celem złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia posesji do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

GLINA - działają już wszystkie pompownie ścieków

Utworzono: 27.03.2024

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że uruchomione zostały już wszystkie strefowe pompownie ścieków w miejscowości Glina

W związku z powyższym do nowej sieci kanalizacji sanitarnej mogą już podłączać się mieszkańcy, posiadający uzgodnione projekty przyłączy kanalizacyjnych,  których posesje są zlokalizowane w miejscowości Glina, przy ul. Lubelskiej, Otwockiej, Długiej i Polnej.

DĄBRÓWKA I STARA WIEŚ - działają już wszystkie pompownie ścieków

Utworzono: 18.03.2024

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że uruchomione zostały już wszystkie strefowe pompownie ścieków w miejscowościach Dąbrówka i Stara Wieś

W związku z powyższym do nowej sieci kanalizacji sanitarnej mogą już podłączać się kolejni mieszkańcy, posiadający uzgodnione projekty przyłączy kanalizacyjnych,  których posesje są zlokalizowane w miejscowościach Dąbrówka i Stara Wieś.