Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa pompowni ścieków CSP „A” w Celestynowie, na dz. nr ew. 254

Utworzono dnia 03.07.2024

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, iż ogłosiła postępowanie na wybór wykonawcy „Rozbiórki istniejącego budynku oraz budowy pompowni ścieków CSP „A” w Celestynowie, na dz. nr ew. 254”

Termin składania ofert upływa w dniu 19.07.2024 r. godz. 10:00

Dokumentacja postępowania znajduje się na pod adresem:

https://celestynow.logintrade.net/zapytania_email,169908,c7aad7c2bc80a6762d3c87795d3fd63b.html