Postępowanie na wybór wykonawcy obsługi i konserwacji Stacji Uzdatniania wody wraz z istniejącą siecią wodociągową na terenie Gminy Celestynów

Utworzono dnia 04.11.2022

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, iż ogłosiła postępowanie na wybór wykonawcy obsługi i konserwacji Stacji Uzdatniania wody wraz z istniejącą siecią wodociągową na terenie Gminy Celestynów

Część I postępowania: bieżąca obsługa i konserwacja urządzeń wodociągowych, Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrów i Glina wraz z istniejącą siecią wodociągową w miejscowości: Dąbrówka, Ostrów, Ostrowik, Dyzin, Glina, Pogorzel, Jatne gm. Celestynów.

Część II postępowania: bieżąca obsługa i konserwacja urządzeń wodociągowych, Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Celestynów, pompowni wody w Ponurzycy wraz z istniejącą siecią wodociągową w miejscowości Celestynów, Stara Wieś, Lasek, Regut, Podbiel, Tabor, Ponurzyca, Zabieżki gm. Celestynów.

Termin składania ofert upływa w dniu 16.11.2022 r. godz. 10:00

Dokumentacja postępowania znajduje się na pod adresem:

https://celestynow.logintrade.net/zapytania_email,106298,d4ea271935a28670d08fff30d82a304c.html