Możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej: ul. Radzińska, Krótka, Różana, Podleśna w Celestynowie

Utworzono dnia 18.05.2023

Obraz przedstawiający rury kanalizacyjne.

 

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że mieszkańcy, których posesje są zlokalizowane wzdłuż ul. Radzińskiej, Krótkiej, Różanej oraz Podleśnej w Celestynowie, posiadający uzgodnione projekty przyłączy kanalizacyjnych,  mogą już podłączać się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej.