Możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej: Dąbrówka i Stara Wieś

Utworzono dnia 18.10.2023

Obraz przedstawiający rury kanalizacyjne.

 

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że do nowej sieci kanalizacji sanitarnej mogą już podłączać się mieszkańcy, posiadający uzgodnione projekty przyłączy kanalizacyjnych,  których posesje są zlokalizowane w miejscowościach Dąbrówka i Stara Wieś z wyjątkiem posesji:

  • w Dąbrówce przy ul.: Okolskiej, Kościelnej, Pogorzelskiej (nr 91, 91A, 93, 95, 97, 99, 101, 103), Myśliwskiej (nr. 17, 19, 19A, 23)
  • w Starej Wsi przy ul.:  Fabrycznej (nr 15, 17, 19, 21), Dąbrowieckiej (nr 1, 2, 2A, 3), Krasińskiego (nr 13, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 29), Mickiewicza nr 6.

W załączeniu przedstawiamy mapę, z zaznaczonym obszarem, który nie może zostać jeszcze podłączony do kanalizacji. O możliwości podłączenia ww. posesji poinformujemy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe.

Budowę przyłącza należy zlecić uprawnionemu Wykonawcy. Konieczne jest zgłoszenie robót budowlanych na co najmniej 3 dni przed zamiarem ich rozpoczęcia, poprzez zlecenie kontroli budowy Gospodarce Komunalnej w Celestynowie. Odbiór ścieków może nastąpić po odbiorze przyłącza, odczytaniu wodomierza i podpisaniu umowy na odbiór ścieków.

ZAŁĄCZNIKI