Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowik, dz. nr ew.328/7

Utworzono dnia 22.04.2022

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowik dz. nr ew. 328/7

Termin skadania ofert upływa w dniu 11.05.2022 r. godz. 10:00

Dokumentacja postępowania znajduje się na Platformie Przetargowej Gminy Celestynów pod adresem:

https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html