Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Celestynów, ul. E. Orzeszkowej

Utworzono dnia 04.05.2022

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Celestynów, ul. E. Orzeszkowej (włączenie w ul. Zwycięzców, zakończenie sieci na wysokości dz. nr ew. 1046/2)

Termin składania ofert upływa w dniu 19.05.2022 r. godz. 10:00

Dokumentacja postępowania znajduje się na Platformie Przetargowej Gminy Celestynów pod adresem:

https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html