Apel o oszczędzanie wody

Utworzono dnia 10.07.2023

Szanowni mieszkańcy,

w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz znacznym wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody, zwracamy się z prośbą o racjonalne wykorzystywanie wody do celów socjalno-bytowych oraz o powstrzymanie się od zużycia wody pitnej do podlewania trawników, ogródków warzywnych, podlewania upraw, mycia samochodów, spłukiwania chodników, wjazdów do garaży, placów, itp.

Ograniczenie zużycia wody zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej.

Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

W związku z zaistniałą sytuacją, wszystkich użytkowników sieci wodociągowej prosimy o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą, a także o wyrozumiałość wobec mogących się pojawiać trudności i uciążliwości związanych z czasową przerwą w dostawie wody.

 

Dyrektor Gospodarki Komunalnej

w Celestynowie

Lucyna Komorowska