APEL DO MIESZKAŃCÓW

Utworzono dnia 30.11.2023

Apel do mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej

Wobec powtarzających się w ostatnim czasie awarii sieci kanalizacji sanitarnej, ponownie przypominamy czego NIE WOLNO wrzucać do toalety.

Sieć kanalizacyjna jest zaprojektowana tak, aby przyjmować jedynie ścieki z Państwa domów, nieczystości sanitarne i papier toaletowy.

Dlatego też przestrzegamy i gorąco apelujemy, by nie wrzucać do toalet :
* artykułów higieny osobistej: podpasek, tamponów, nawilżonych chusteczek i środków higienicznych z zawartością włókien naturalnych i syntetycznych, które nie rozpuszczają się w wodzie, materiałów opatrunkowych, igieł itp.,
* ręczników papierowych, szmat, gazet i innych trudno rozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę,
* niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki,
* materiałów budowlanych, które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory,
* tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnicę i przyśpieszają konieczność remontu instalacji kanalizacyjnej w budynku,
* resztek pożywienia, które skutecznie powodują zatory rurociągów i stanowią pokarm dla szczurów i innych gryzoni.

Wszystkie tego typu odpady stałe przyczyniają się m.in. do zapychania rurociągów, przenośników oraz awarii pomp. Częściowe zapychanie się rur kanalizacyjnych powoduje zwolniony odpływ ścieków oraz zatory sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków, co skutkuje cofką ścieków w instalacjach i piętrzeniem ścieków w studzienkach. Usuwanie tego typu awarii powoduje wzrost kosztów eksploatacyjnych, co z kolei przekłada się na cenę świadczonych usług za odprowadzenie i oczyszczenie dostarczonych przez Państwa ścieków. Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji może poważnie zniszczyć urządzenie lub zaburzyć eksploatację systemów ściekowych.

Lucyna Komorowska
Dyrektor Gospodarki Komunalnej
w Celestynowie