Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Zabieżki, ul. Poziomkowa

Utworzono dnia 15.03.2023

15.03.2023


Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, iż ogłosiła postępowanie na:

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Zabieżki, ul. Poziomkowa

Termin składania ofert upływa w dniu 22.03.2023 r. godz. 09:00

Dokumentacja postępowania znajduje się na pod adresem:

https://gkcelestynow.naszastrona.net/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-130-000-zl/n,sporzadzenie-dokumentacji-projektowo-kosztorysowej-budowy-odcinka-sieci-wodociagowej-w-m-zabiezki-ul-poziomkowa