Postępowanie na wybór wykonawcy obsługi i konserwacji Stacji Uzdatniania wody wraz z istniejącą siecią wodociągową na terenie Gminy Celestynów

Utworzono dnia 04.11.2022

04.11.2022


Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, iż ogłosiła postępowanie na wybór wykonawcy obsługi i konserwacji Stacji Uzdatniania wody wraz z istniejącą siecią wodociągową na terenie Gminy Celestynów

Termin składania ofert upływa w dniu 16.11.2022 r. godz. 10:00