Ogłoszenie postępowania na budowę przyłącza kanalizacji podciśnieniowej wraz ze studnią zaworową do dz. nr ew. 535 w miejscowości Glina

Utworzono dnia 05.05.2022

04.05.2022


Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Budowa przyłącza kanalizacji podciśnieniowej wraz ze studnią zaworową do dz. nr ew. 535 w miejscowości Glina

Termin składania ofert upływa w dniu 19.05.2022 r. godz. 09:00

Dokumentacja postępowania znajduje się na Platformie Przetargowej Gminy Celestynów pod adresem:

https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html