Odtworzenie nawierzchni drogowych po awariach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Celestynów w 2023 r.

Utworzono dnia 12.01.2023

05.01.2023


Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, iż ogłosiła postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:

"Odtworzenie nawierzchni drogowych po awariach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Celestynów w 2023 roku”.

Termin składania ofert upływa w dniu 13.01.2023 r. godz. 09:00

Dokumentacja postępowania znajduje się na pod adresem:

https://gkcelestynow.naszastrona.net/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-130-000-zl/n,odtworzenie-nawierzchni-drogowych-po-awariach-sieci-wodociagowych-i-kanalizacyjnych-na-terenie-gminy-celestynow-w-2023-r