Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gospodarka Komunalna w Celestynowie

Regucka 5, 05-430 Celestynów

 

Polityka prywatności

Klauzula RODO

Informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gospodarka Komunalna w Celestynowie z siedzibą przy ul. Reguckiej 5, 05-430 Celestynów, zwana dalej administratorem; administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Gospodarki Komunalnej w Celestynowie na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.), Uchwały Nr 180/20 Rady Gminy Celestynów z dnia 04 czerwca 2020 r. Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Celestynowie oraz na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 172 z późn. zm.) i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.).
5. Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas niezbędny do realizacji zadań Administratora zgodnie z ich celem, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

Dyrektor
Gospodarki Komunalnej
/-/ mgr Lucyna Komorowska

 


Informacja o plikach cookies

Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze, które są wysyłane przez serwis www, który odwiedzasz.

Są one w większości stosowane w przypadku: ankiet, liczników, logowania, sklepów internetowych, reklam

Stosowane przez nas rodzaje plików Cookies:
stałe - te pliki zostają na czas określony w ustawieniach plików Cookies, chyba, że użytkownik wczesniej je usunie
sesyjne - pliki tymczasowe, wygasają po wylogowaniu się z serwisu www lub zamknięciu przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

Informacje

Liczba wyświetleń: 327
Utworzono dnia: 17.03.2022

Historia publikacji

  • 17.03.2022 09:05, Katarzyna Grzanka
    Edycja strony: Polityka prywatności
  • 17.03.2022 09:04, Katarzyna Grzanka
    Edycja strony: Polityka prywatności
  • 17.03.2022 09:01, Katarzyna Grzanka
    Edycja strony: Polityka prywatności